Schoolbuddy traject

Binnen het Schoolbuddy-traject richten we ons op jongeren die kampen met diverse uitdagingen zoals gedragsproblemen, motivatieproblemen, een negatief zelfbeeld, verstoorde dag- en nachtritmes, en stemmingsklachten. Ons doel is helder: voorkomen van schooluitval en ervoor zorgen dat deze jongeren gemotiveerd deelnemen aan hun schoolwerk. Uiteindelijk streven we ernaar dat ze een startkwalificatie behalen, waarmee ze stevig in hun schoenen staan voor de toekomst.

Wat biedt het Schoolbuddy-traject?

Dit traject kenmerkt zich door individuele begeleiding op school. We gaan verder dan enkel academische ondersteuning; we kijken naar de totale behoeften van de jongere. Onze aanpak is maatwerk. Na het in kaart brengen van de problematiek stellen we een plan van aanpak op dat nauwkeurig is afgestemd op de individuele behoeften en capaciteiten van de jongere.

Schoolbuddy

Elke jongere in ons Schoolbuddy-traject wordt gekoppeld aan een toegewijde schoolbuddy. Een schoolbuddy is meer dan alleen een begeleider; het is een vertrouwensvolle steun die naast de jongere staat. De schoolbuddy speelt een essentiële rol in het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een veilige omgeving waarin jongeren open staan voor hulp.

E

Laagdrempelig

De schoolbuddy benadert de jongere op een laagdrempelige manier, waardoor er een informele en vertrouwelijke relatie ontstaat.

E

Vertrouwensband

Door regelmatig contact en persoonlijke betrokkenheid helpt de schoolbuddy bij het opbouwen van een vertrouwensband met de jongere.

E

Luisterend oor

Als een luisterend oor staat de schoolbuddy klaar om te begrijpen wat er in het leven van de jongere speelt, van schoolgerelateerde uitdagingen tot persoonlijke zorgen.

E

Maatwerk

De schoolbuddy biedt niet alleen ondersteuning op school, maar streeft ernaar een holistische benadering te hanteren, waarbij ook aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

E

Brug naar hulp

Als een betrouwbare schakel fungeert de schoolbuddy als brug naar verdere hulpverlening, waarbij de behoeften van de jongere centraal staan.

E

Empowerment

Door het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, stimuleert de schoolbuddy de jongere om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces..

Samenwerking met school

Een cruciaal aspect van het Schoolbuddy-traject is de samenwerking met scholen. We blijven continu in communicatie met de school en betrekken deze bij eventuele ondersteuning. Dit zorgt voor een geïntegreerde aanpak en biedt de jongere een omgeving waarin hij of zij optimaal kan gedijen.

Wij geloven in de kracht van individuele begeleiding en maatwerk om jongeren te ondersteunen bij het overwinnen van obstakels en het bereiken van hun volledige potentieel op school.

Bekijk ook onze andere trajecten

Schoolready traject

(Voor jongeren die niet meer naar school gaan)

In het SchoolReady Traject stellen we samen met de jongere haalbare doelen op en bieden we individuele begeleiding om hun potentieel te ontsluiten. Onze kleinschalige aanpak zorgt voor een persoonlijke en betrokken ervaring, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een positieve basis voor verdere groei.

School Re-integratie traject

(Voor jongeren die terugkeren van detentie)

In ons School Re-integratie Traject leggen we de focus op jongeren die terugkeren na detentie, waarbij we erkennen dat zij specifieke uitdagingen kunnen tegenkomen in hun weg naar herintegratie in het schoolsysteem. Wij streven ernaar om hen te ondersteunen bij het overwinnen van deze uitdagingen.

Schoolbuddy+ traject

(Voor jongeren die zowel op school als daarbuiten vastlopen)

Het Schoolbuddy+ Traject is specifiek ontworpen voor jongeren die niet alleen op school, maar ook buiten de schoolmuren tegen uitdagingen aanlopen. Wij begrijpen dat de strijd die jongeren ervaren vaak niet beperkt blijft tot de klaslokalen. Het Schoolbuddy+ Traject is ontwikkeld om begeleiding te bieden op zowel school als daarbuiten.

Partners en samenwerkingen