School re-integratie traject

In het hart van ons School Re-integratie Traject staat een duidelijk doel: het voorkomen van recidive en het herstellen van schoolbetrokkenheid. We streven ernaar een gevuld dagprogramma te bieden dat niet alleen de re-integratie in de maatschappij bevordert, maar ook gericht is op het opbouwen van een solide basis voor een hoopvolle toekomst.

Wat biedt het School re-integratie traject?

Wij bieden diverse modules aan, waaronder ondernemerschap, grafisch ontwerp, marketing, en kledingbedrukking. Een strak weekprogramma biedt de jongere structuur, terwijl we het programma afstemmen op het individuele niveau. Als de jongere ingeschreven staat op een school, werken we nauw samen met de school om een programma te ontwikkelen dat naadloos aansluit op het schoolwerk. Toetsen kunnen ook bij ons worden afgelegd.

De begeleiding vindt plaats op onze locatie, waar we diverse ruimtes hebben met verschillende doeleinden. Van een studieruimte tot een time-out ruimte waar de jongere kan ontspannen; ons doel is een veilige en stimulerende omgeving te bieden voor hun re-integratieproces.

E

Gevuld dagprogramma

Een dagprogramma dat niet alleen gericht is op re-integratie in de maatschappij, maar ook op het opbouwen van een solide basis voor de toekomst.

E

Individuele aanpak

Een strak weekprogramma voor structuur en een individuele aanpak op basis van het niveau van de jongere, met specifieke aandacht voor het schoolwerk.

E

Doelgroepgericht

Gericht op jongeren die in detentie hebben gezeten, met professionals die specifieke ervaring en expertise hebben in het omgaan met deze doelgroep.

E

Recidive voorkomen

Een preventieve benadering met als doel het voorkomen van recidive en het stimuleren van zelfstandigheid.

E

Ervaren professionals

Een team van professionals met specifieke ervaring en competenties om effectief te werken met jongeren die detentie hebben ervaren.

E

Diverse modules

anbieden van modules zoals ondernemerschap, grafisch ontwerp, marketing en kledingbedrukking om de jongeren verschillende vaardigheden aan te leren.

Modulen als begeleidingsinstrument

Wij bieden verschillende modulen aan waar we jongeren begeleiden en essentiële vaardigheden aanleren. Onze modulen, waaronder ondernemerschap, grafisch ontwerp, marketing en kledingbedrukking, dienen als krachtige begeleidingsinstrumenten. Deze modules bieden niet alleen praktische kennis en vaardigheden, maar creëren ook een omgeving waarin jongeren zich in diverse situaties bevinden om sociaal-emotioneel te groeien.

>Lees meer over de modules

Bekijk ook onze andere trajecten

Schoolbuddy traject

(Voor jongeren die vastlopen op school)

In het Schoolbuddy Traject richten we ons specifiek op jongeren die wellicht tegen obstakels aanlopen in hun schoolcarrière. Wij begrijpen dat elke jongere zijn eigen unieke uitdagingen kent. Daarom hebben we dit traject ontworpen met één duidelijk doel voor ogen: het bieden van persoonlijke begeleiding op de plek die er het meest toe doet, namelijk op school.

Schoolbuddy+ traject

(Voor jongeren die zowel op school als daarbuiten vastlopen)

Het Schoolbuddy+ Traject is specifiek ontworpen voor jongeren die niet alleen op school, maar ook buiten de schoolmuren tegen uitdagingen aanlopen. Wij begrijpen dat de strijd die jongeren ervaren vaak niet beperkt blijft tot de klaslokalen. Het Schoolbuddy+ Traject is ontwikkeld om begeleiding te bieden op zowel school als daarbuiten.

School Re-integratie traject

(Voor jongeren die terugkeren van detentie)

In ons School Re-integratie Traject leggen we de focus op jongeren die terugkeren na detentie, waarbij we erkennen dat zij specifieke uitdagingen kunnen tegenkomen in hun weg naar herintegratie in het schoolsysteem. Wij streven ernaar om hen te ondersteunen bij het overwinnen van deze uitdagingen.

Partners en samenwerkingen