Informatie

Lees verder om meer te ontdekken over onze inzet voor veiligheid, ons klachtenbeleid en de rol van de vertrouwenspersoon. Bij Schoolzorg streven we ernaar om een transparante en ondersteunende omgeving te bieden waarin iedereen zich gehoord en veilig voelt.

Veiligheid

Wij leggen een sterke nadruk op veiligheid in onze benadering van de zorg voor jongeren. We begrijpen dat het creëren van een veilige omgeving essentieel is voor hun welzijn en ontwikkeling.

> Lees meer over veiligheid

Klachten

Hoewel we ons inzetten voor de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening, begrijpen we dat er momenten kunnen zijn waarop je niet volledig tevreden bent met onze hulp.

> Lees meer over klachten

Vertrouwenspersoon

Elk individu dat jeugdhulp ontvangt, heeft het recht op een vertrouwenspersoon. Daarom kan ieder kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder, en elke verzorger die op enigerlei wijze betrokken is bij jeugdzorg, een beroep doen op Jeugdstem.

> Lees meer over vertrouwenspersoon

Contact

Kabelweg 1, 1271 AN, Huizen

085 -13 081 50

info@schoolzorg.nl 

Partners en samenwerkingen