Jeugdhulpverlening & onderwijs

De school vormt een cruciale plek waar kinderen en jongeren dagelijks samenkomen en interactie hebben met leraren die inzicht hebben in hun leefwereld. Door gezamenlijk, laagdrempelig en vroegtijdig signalen op te vangen en preventieve ondersteuning te bieden, kunnen scholen doelmatigere en efficiëntere zorg verlenen. Dit draagt bij aan een betere samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp, met als resultaat dat de totale vraag naar hulp beperkt kan worden. Dit is tevens het doel van het landelijke beleid.

Samenwerken

Door deze gezamenlijke inzet wordt niet alleen de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderd, maar wordt ook het welzijn van de schoolgemeenschap als geheel versterkt. Het creëert een omgeving waarin jongeren gedijen, leren en positieve relaties opbouwen, wat op zijn beurt bijdraagt aan een gezonde en evenwichtige groei naar volwassenheid. Samenwerking tussen jeugdhulpverlening en onderwijs is daarmee een krachtig middel om de veerkracht van de jeugd te vergroten en een stevige basis te leggen voor hun toekomstig succes.

Schoolzorg aanbod

Wij hebben met zorg en toewijding vier onderscheidende trajecten ontwikkeld als onderdeel van ons Schoolzorg Aanbod. Deze trajecten zijn niet slechts programma’s; het zijn op maat gemaakte reizen die inspelen op de specifieke behoeften van elke jongere.

Schoolbuddy traject

(Voor jongeren die vastlopen op school)

In het Schoolbuddy Traject richten we ons specifiek op jongeren die wellicht tegen obstakels aanlopen in hun schoolcarrière. Wij begrijpen dat elke jongere zijn eigen unieke uitdagingen kent. Daarom hebben we dit traject ontworpen met één duidelijk doel voor ogen: het bieden van persoonlijke begeleiding op de plek die er het meest toe doet, namelijk op school.

Schoolbuddy+ traject

(Voor jongeren die zowel op school als daarbuiten vastlopen)

Het Schoolbuddy+ Traject is specifiek ontworpen voor jongeren die niet alleen op school, maar ook buiten de schoolmuren tegen uitdagingen aanlopen. Wij begrijpen dat de strijd die jongeren ervaren vaak niet beperkt blijft tot de klaslokalen. Het Schoolbuddy+ Traject is ontwikkeld om begeleiding te bieden op zowel school als daarbuiten.

Schoolready traject

(Voor jongeren die niet meer naar school gaan)

In het SchoolReady Traject stellen we samen met de jongere haalbare doelen op en bieden we individuele begeleiding om hun potentieel te ontsluiten. Onze kleinschalige aanpak zorgt voor een persoonlijke en betrokken ervaring, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een positieve basis voor verdere groei.

School Re-integratie traject

(Voor jongeren die terugkeren van detentie)

In ons School Re-integratie Traject leggen we de focus op jongeren die terugkeren na detentie, waarbij we erkennen dat zij specifieke uitdagingen kunnen tegenkomen in hun weg naar herintegratie in het schoolsysteem. Wij streven ernaar om hen te ondersteunen bij het overwinnen van deze uitdagingen.

Partners en samenwerkingen