Het onderwijs-zorgtraject

Een Onderwijs-zorgtraject is een begeleidingstraject ontworpen om leerlingen te ondersteunen die vastlopen in het onderwijs. Vaak spelen er complexe situaties in hun leven, zoals motivatieproblemen, gedragsproblemen of een diagnose. In deze trajecten staat de combinatie van zorg en onderwijs centraal. Onze zorgprofessionals beschikken over ervaring in het onderwijs, waardoor zij een unieke en effectieve ondersteuning kunnen bieden.

Onze Onderwijs-zorgtrajecten zijn ontworpen voor leerlingen die te maken hebben met diverse uitdagingen, waaronder motivatieproblemen, gedragsproblemen, of een specifieke diagnose. Het traject richt zich specifiek op jongeren die vast te lopen in het voortgezet onderwijs en mogelijk het risico lopen uit te vallen, vooral wanneer de reguliere basisondersteuning ontoereikend blijkt te zijn.

Wij richten ons niet alleen op het aanpakken van bestaande uitdagingen, maar ook op het vroegtijdig herkennen van potentiële obstakels. Deze preventieve aanpak is cruciaal om te waarborgen dat de jongere effectief wordt ondersteund en dat zijn leerervaring positief en constructief blijft, waardoor verdere afglijding wordt voorkomen.

Ons Onderwijs-zorgtraject heeft ook als doel de uitdagingen in kaart te brengen waarmee jongeren worden geconfronteerd, om op die manier een volledig beeld te verkrijgen. Hierdoor kunnen we vroegtijdig signaleren en verdere afglijding voorkomen. Met een holistische benadering en aandacht voor kwetsbaarheden, (thuis)situatie en eventuele diagnoses, werken wij aan het creëren van een ondersteunende omgeving. 

Onze begeleiding wordt in beginsel op school geboden. We geloven dat een schoolomgeving een natuurlijke setting is om de leerling te ondersteunen. Echter, wij begrijpen dat flexibiliteit van essentieel belang is. Daarom staan we open voor overleg en kan, indien nodig, de begeleiding buiten de schoolmuren plaatsvinden. We passen onze ondersteuning aan op de specifieke behoeften en omstandigheden van de leerling. Deze flexibiliteit stelt ons in staat om een veilige en stimulerende omgeving te creëren, waarin leren en groeien altijd centraal staan, ongeacht de locatie.

Ons Onderwijs-zorgtraject

Wij hebben met zorg en toewijding een traject ontwikkeld. Dit traject is niet slechts een programma; het is een op maat gemaakte reis die inspelen op de specifieke behoeften van de jongere.

Schoolbuddy traject

(Voor jongeren die vastlopen op school)

In het Schoolbuddy Traject richten we ons specifiek op jongeren die tegen obstakels aanlopen in hun schoolcarrière. Wij begrijpen dat elke jongere zijn eigen unieke uitdagingen kent. Daarom hebben we dit traject ontworpen met één duidelijk doel voor ogen: het bieden van persoonlijke begeleiding op de plek die er het meest toe doet, namelijk op school.

Partners en samenwerkingen