Schoolbegeleiding na detentie

In de nasleep van detentie is een succesvolle re-integratie van cruciaal belang voor het creëren van een hoopvolle toekomst. Onze schoolbegeleiding na detentie is ontwikkeld als een kompas voor jongeren die vrijkomen uit detentie, evenals voor hen die onder voorwaarden hun zitting moeten afwachten.

Ons School Re-integratie Traject is specifiek ontworpen voor jongeren die vrijkomen uit detentie en diegenen die onder voorwaarden hun zitting moeten afwachten, inclusief jongeren met strafmaatregelen. Het biedt een ondersteunende omgeving om succesvol te integreren in de samenleving en het schoolsysteem.

Het voornaamste doel is tweeledig: het voorkomen van recidive en het herstel van schoolbetrokkenheid. We streven naar een gevuld dagprogramma dat niet alleen helpt bij de re-integratie in de maatschappij, maar ook focust op het opbouwen van een solide basis voor de toekomst.

Ons traject vindt plaats op onze locatie, waar we een ondersteunende en gestructureerde omgeving creëren om de jongere te begeleiden bij hun re-integratieproces.

We zorgen ervoor dat de jongere weer kan wennen aan het schoolritme door diverse modules aan te bieden, zoals ondernemerschap, grafisch ontwerp, marketing en kledingbedrukking. Daarnaast richten we ons op het identificeren van het schoolniveau voor detentie en stellen we een persoonlijk programma op om ervoor te zorgen dat de jongere weer op schema komt.

Onze schoolbegeleiding na detentie

Met zorgvuldigheid en toewijding hebben wij een maatwerktraject ontworpen.

School Re-integratie traject

(Voor jongeren die terugkeren van detentie)

In ons School Re-integratie Traject leggen we de focus op jongeren die terugkeren na detentie, waarbij we erkennen dat zij specifieke uitdagingen kunnen tegenkomen in hun weg naar herintegratie in het schoolsysteem. We begrijpen dat elke jongere unieke obstakels en behoeften heeft, en daarom streven we ernaar om hen te ondersteunen bij het overwinnen van deze uitdagingen en het herstellen van een succesvolle schoolbetrokkenheid.

Partners en samenwerkingen