Thuiszitters

Elke leerling kan weleens een dag school missen, maar sommige leerlingen raken vast in het onderwijssysteem en blijven langdurig afwezig. Dit noemen we thuiszitters. 

Begeleiding voor thuiszitters

Voor thuiszittende jongeren bieden wij speciale maatwerk trajecten aan om hen terug te begeleiden naar school en te voorkomen dat zij grote achterstanden oplopen. Onze ondersteuning richt zich op vier categorieën thuiszitters:

E

Spijbelen

Leerlingen die zonder toestemming van ouders en school afwezig zijn, ontvangen gepersonaliseerde begeleiding om de redenen voor spijbelen aan te pakken. Ons doel is om hen gemotiveerd terug naar school te brengen.

E

Schoolweigering

Jongeren die zich letterlijk niet in staat voelen om naar school te gaan vanwege somatische klachten en emotionele problemen, krijgen individuele ondersteuning om deze obstakels te overwinnen. We streven ernaar hun schoolparticipatie te herstellen.

E

Onthouding van school

Ouders die hun kind actief thuis houden, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsangst buitenshuis, worden betrokken in een maatwerk traject. Samen werken we aan oplossingen om hun kind weer actief bij het onderwijs te betrekken.

E

Uitsluiten van school

Leerlingen die door toedoen van de school niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld door schorsing, worden ondersteund om de oorzaken aan te pakken en een positieve herintegratie in het onderwijs te bewerkstelligen.

Aanbod voor thuiszitters

Wij hebben met zorg en toewijding een onderscheidend traject ontwikkeld voor de thuiszitters. Dit traject is een op maat gemaakte reis die inspelen op de specifieke behoeften van elke jongere.

Schoolready traject

(Voor jongeren die niet meer naar school gaan)

In het SchoolReady Traject stellen we samen met de jongere haalbare doelen op en bieden we individuele begeleiding om hun potentieel te ontsluiten. Onze kleinschalige aanpak zorgt voor een persoonlijke en betrokken ervaring, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een positieve basis voor verdere groei.

Partners en samenwerkingen