Kwaliteitszorg & Privacy

Home > Voor ouders > Onderwijs-zorgarrangement

Over Schoolzorg

> Wie zijn wij?
> Onze werkwijze
> Ons team
> Onze doelgroep

Hulpaanbod

> Begeleidingstrajecten
> O.Z.A.
> Begeleiding op school
> Begeleiding buiten school
> Modulen

Kwaliteitsbewaking

In ons streven naar excellente zorg die aansluit bij de individuele behoeften, bewaken we kwaliteit bij Schoolzorg. Onze hoogopgeleide professionals zijn toegewijd aan continue verbetering, gebaseerd op de laatste methodes, wettelijke registraties, landelijke benchmarks, wetenschappelijke inzichten en veiligheidsnormen. Geregistreerd in het SKJ-beroepsregister, garanderen onze professionals hoogwaardige expertise.

Privacy

Wij behandelen jouw gegevens met uiterste zorgvuldigheid. Informatie over cliënten en hulpverlening is strikt vertrouwelijk en niet zonder jouw toestemming opvraagbaar door derden. Toestemming voor inzage kan alleen worden gegeven door jouzelf (indien 16 jaar of ouder) of jouw ouders/gezaghebbenden.

Dossierinformatie, inclusief leerdoelen en behaalde resultaten, wordt met grote zorg gedeeld. Voor volledige transparantie voorzien we in een document over privacybescherming, omgang met persoonsgegevens.

Partners en samenwerkingen