Wat te doen bij een klacht?

Hoewel we ons inzetten voor de hoogst mogelijke kwaliteit van dienstverlening, begrijpen we dat er momenten kunnen zijn waarop je niet volledig tevreden bent met onze hulp. In dergelijke gevallen bieden wij een klachtprocedure aan, waarbij we transparantie en oplossingsgerichtheid nastreven.

Klagen heeft een negatieve bijklank, maar kan ook een signaal zijn om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Als wij van Schoolzorg weten wat er misging of waarom u zich niet begrepen voelt, kunnen wij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter verloopt. Zo verbetert u onze zorg: niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Veel klachten kunnen effectief worden opgelost door middel van een gesprek met de betrokken hulpverlener. Onze medewerkers staan open voor dialoog en zullen hun best doen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kun je ook contact opnemen met de leidinggevende van de betreffende hulpverlener.

Een eerste stap is om met ons in gesprek te gaan. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. Het kan echter ook zo zijn dat u de begeleiding van Schoolzorg niet zorgvuldig genoeg vindt, ze niet aan uw verwachtingen voldoet of dat er iets verkeerd ging. Ook dan kan een open gesprek vaak een oplossing bieden.

Misschien vindt u het moeilijk om uw klacht direct met ons te bespreken, bijvoorbeeld omdat u bang bent dat dit gevolgen heeft voor uw begeleiding of voor de relatie met uw coach. Misschien wilt u niet als een klager overkomen of bent u geëmotioneerd. Het kan dan fijn zijn om iemand mee te nemen naar het gesprek, zoals een familielid, vriend of goede kennis. U kunt ook iemand anders vragen het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld een familielid of een mantelzorger.

Bent u het niet eens met de oplossing die wij voorstellen, dan kunt een mail sturen of een brief sturen naar het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg waar Schoolzorg is aangesloten. De klachtenfunctionaris zal dan bemiddelen om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

  • Klachtenfunctionaris jeugdzorg, info@klachtenportaalzorg.nl Klachtenportaal, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

Bent u niet tevreden over het gesprek met ons en komt u er met de hulp van de klachtenfunctionaris nog steeds niet uit of wilt u bovenstaande procedure niet aangaan? Dan kunt u contact opnemen met JeugdStem. Zij zijn de vertrouwenspersoon als het gaat om jeugdhulp. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.jeugdstem.nl en onderstaande gegevens:

T: 088 – 555 1000
I: www.jeugdstem.nl

In alle gevallen vindt rechtstreeks communicatie plaats met u en wordt advies verstrekt aan Schoolzorg hoe om te gaan met de klachtbehandeling. Schoolzorg houdt zich aan de professionele advisering van zowel het Klachtportaal Zorg als JeugdStem.

Partners en samenwerkingen