Vertrouwenspersoon

Wij hechten een groot belang aan het welzijn van elk kind, elke jongere, en hun (pleeg)ouders of verzorgers. Daarom verwijzen wij, als onderdeel van onze toewijding aan zorg en ondersteuning, graag naar Jeugdstem als erkende vertrouwenspartner in de jeugdhulp.

Elk individu dat jeugdhulp ontvangt, heeft het recht op een vertrouwenspersoon. Daarom kan ieder kind, elke jongere, elke (pleeg)ouder, en elke verzorger die op enigerlei wijze betrokken is bij jeugdzorg, een beroep doen op Jeugdstem. De vertrouwenspersonen van jeugdstem zijn volledig op de hoogte van de Jeugdwet en hebben diepgaande kennis van de rechtspositie van kinderen, jongeren, en hun (pleeg)ouders.

Wat doet een vertrouwenspersoon? 

Wanneer zaken in de hulpverlening niet naar behoren verlopen, staat de vertrouwenspersoon klaar om te assisteren. Niet door de problemen zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere, of de (pleeg)ouder/verzorger naar een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het opstellen van een (klacht)brief, kan aanwezig zijn bij klachtgesprekken, en voorziet van informatie over de rechten en plichten van een kind, jongere, of ouder.

Hoe kom je in contact met een vertrouwenspersoon?

Je vindt alle informatie op de website van Jeugdstem www.jeugdstem.nl of bel naar : 088 555 1000

Partners en samenwerkingen