Leerlingondersteuning

Schoolzorg vindt het belangrijk dat elke leerling alle aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft om zich beter te kunnen ontwikkelen binnen de maatschappij. Er kunnen gevallen zijn waarbij het lastig is om als mentor/docent alle leerlingen in de klas volledige aandacht te bieden.

Vaak is dit het geval bij leerlingen met leerproblemen, zij hebben bijvoorbeeld moeite met het aanleren van leerstrategieën. Dit kan bijvoorbeeld gaan om leerlingen met dyslexie, leerlingen met psychische problemen, leerlingen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt of om leerlingen die een te drukke klas ervaren en niet meer een goede focus hebben op hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit Schoolzorg kunnen wij anticiperen op deze verschillende problemen door onze ervaren leerlingondersteuners in te schakelen.

E

Voorkomen van schooluitval

Het doel is het identificeren en aanpakken van factoren die schooluitval kunnen veroorzaken, waarbij we begeleiding en ondersteuning bieden om jongeren gemotiveerd en betrokken te houden bij hun onderwijs.

E

Een startkwalificatie

Ondersteunen van jongeren bij het behalen van een startkwalificatie voor een goede start op de arbeidsmarkt.

E

Preventie

We streven naar preventieve maatregelen om te voorkomen dat jongeren verder afglijden in problematische situaties, met vroegtijdige signalering van mogelijke uitdagingen en interventies om escalatie te voorkomen.

E

Zelfstandig verder

We begeleiden jongeren om zelfstandig te functioneren in hun schoolcarrière, waarbij we vaardigheden en strategieën aanleren die bijdragen aan zelfredzaamheid en zelfsturing.

E

Vroeg signalering

We zetten ons actief in om de uitdagingen te achterhalen waarmee jongeren te maken hebben, met vroegtijdige signalering van potentiële problemen om gerichte ondersteuning te bieden.

E

Hulpverlening en onderwijs

 We fungeren als een verbindende schakel tussen jeugdhulpverlening en onderwijs door ondersteuningsactiviteiten te coördineren, met als doel een naadloze overgang tussen beide sectoren te bevorderen.

Schoolzorg aanbod

Wij hebben met zorg en toewijding drie onderscheidende trajecten ontwikkeld als onderdeel van ons Schoolzorg Aanbod. Deze trajecten zijn niet slechts programma’s; het zijn op maat gemaakte reizen die inspelen op de specifieke behoeften van elke jongere.

Schoolbuddy traject

(Voor jongeren die vastlopen op school)

In het Schoolbuddy Traject richten we ons specifiek op jongeren die wellicht tegen obstakels aanlopen in hun schoolcarrière. Wij begrijpen dat elke jongere zijn eigen unieke uitdagingen kent. Daarom hebben we dit traject ontworpen met één duidelijk doel voor ogen: het bieden van persoonlijke begeleiding op de plek die er het meest toe doet, namelijk op school.

Schoolbuddy+ traject

(Voor jongeren die zowel op school als daarbuiten vastlopen)

Het Schoolbuddy+ Traject is specifiek ontworpen voor jongeren die niet alleen op school, maar ook buiten de schoolmuren tegen uitdagingen aanlopen. Wij begrijpen dat de strijd die jongeren ervaren vaak niet beperkt blijft tot de klaslokalen. Het Schoolbuddy+ Traject is ontwikkeld om begeleiding te bieden op zowel school als daarbuiten.

Schoolready traject

(Voor jongeren die niet meer naar school gaan)

In het SchoolReady Traject stellen we samen met de jongere haalbare doelen op en bieden we individuele begeleiding om hun potentieel te ontsluiten. Onze kleinschalige aanpak zorgt voor een persoonlijke en betrokken ervaring, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een positieve basis voor verdere groei.

School Re-integratie traject

(Voor jongeren die terugkeren van detentie)

In ons School Re-integratie Traject leggen we de focus op jongeren die terugkeren na detentie, waarbij we erkennen dat zij specifieke uitdagingen kunnen tegenkomen in hun weg naar herintegratie in het schoolsysteem. Wij streven ernaar om hen te ondersteunen bij het overwinnen van deze uitdagingen.

Partners en samenwerkingen