Ondernemerschapsmodule

Deze module is ontworpen om jongeren nieuwe perspectieven te bieden en praktische vaardigheden te ontwikkelen die hen niet alleen voorbereiden op ondernemerschap, maar ook hun bredere horizon verbreden.

Wat biedt de Ondernemerschapsmodule?

Onze module behandelt diverse onderwerpen binnen ondernemerschap, waaronder het verkennen van nieuwe ondernemingsmogelijkheden in een online context. Jongeren krijgen de kans om projectmatig te werken, theoretische kennis om te zetten in praktijk en te leren over het opzetten en beheren van een eigen onderneming. Ondernemerschap draagt bij aan het vergroten van de horizon van jongeren. Het maakt abstracte schoolkennis tastbaarder en verbindt hun leerervaring met praktische situaties. Deze integratie versterkt niet alleen ondernemerschapsvaardigheden, maar draagt ook bij aan het algehele leersucces. 

In ons begeleidingstraject maken we gebruik van ondernemerschap als een krachtige tool om jongeren te begeleiden. Door praktisch bezig te zijn met ondernemerschap, betreden we diverse situaties die jongeren in staat stellen zichzelf beter te leren kennen. Of het nu gaat om het omgaan met teleurstellingen, het vieren van successen, het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden, of juist het stimuleren van zelfstandig werken – ondernemerschap biedt een rijke omgeving voor persoonlijke groei.

We creëren een veilige ruimte waarin jongeren kunnen experimenteren, falen, leren en gedijen, en waarbij ondernemerschap fungeert als een spiegel die hun sterke punten en groeikansen weerspiegelt.

Ondernemerschap als module vormt een brug tussen praktische vaardigheden en pedagogie. Hierdoor worden niet alleen ondernemerschapsvaardigheden versterkt, maar wordt ook hun zelfvertrouwen vergroot en worden ze voorbereid op diverse uitdagingen in zowel hun educatieve als persoonlijke reis.

De module ondernemerschap fungeert niet alleen als begeleidingsinstrument, maar ook als een dynamische leermogelijkheid voor het aanleren van essentiële vaardigheden. Tijdens praktische toepassingen binnen ondernemerschap ontwikkelen jongeren competenties zoals creativiteit, kritisch denken, financieel inzicht, communicatie, en leiderschap. Deze vaardigheden gaan verder dan de context van ondernemerschap zelf; ze vormen een waardevolle bagage die jongeren kunnen meenemen in hun verdere educatieve en professionele reis.

Door hen uit te dagen en te ondersteunen in het ondernemerschapsproces, stimuleren we niet alleen hun zakelijke denkwijze, maar dragen we ook bij aan hun groei op persoonlijk en sociaal gebied.

Persoonlijke groei

Door deze sociaal-emotionele aspecten in de ondernemerschapsmodule te integreren, streven we ernaar om jongeren niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk te laten groeien. Ontdek hoe ondernemerschap niet alleen een vak is, maar een pad naar sociaal-emotionele groei en persoonlijk leiderschap.

E

Zelfvertrouwen

Door uitdagingen aan te gaan en successen te behalen in ondernemerschap, kunnen jongeren hun zelfvertrouwen vergroten.

E

Samenwerking

Het werken aan ondernemerschapsprojecten kan jongeren helpen bij het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden en het waarderen van de bijdragen van anderen.

E

Zelfreflectie

Ondernemerschap dwingt jongeren om na te denken over hun sterke punten, zwakke punten en persoonlijke doelen, wat bijdraagt aan zelfreflectie.

E

Emotionele intelligentie

Het omgaan met diverse zakelijke situaties kan bijdragen aan het begrip en beheer van emoties, zowel van henzelf als van anderen.

E

Verantwoordelijkheid

Ondernemerschap vereist een zekere mate van verantwoordelijkheid, wat kan leiden tot een groter gevoel van verantwoordelijkheid voor hun acties.

E

Kritiek ontvangen

Het omgaan met feedback, zowel positief als negatief, draagt bij aan het vermogen om kritiek constructief te ontvangen en te gebruiken voor persoonlijke groei.

Partners en samenwerkingen