Onderwijs-zorgarrangement

Bij een Onderwijs-Zorg Arrangement (OZA) werken ouders, kind, onderwijs en jeugdhulp of zorg samen. Het kan variëren welke partijen betrokken zijn bij de gesprekken met jou en de school, zoals het wijkteam of gespecialiseerde jeugdhulp.

Het essentiële aspect van deze samenwerking is dat diverse partijen gezamenlijk de behoeften van jouw kind in kaart brengen. Hierdoor ontstaat een compleet en samenhangend beeld van de ontwikkeling en mogelijkheden van jouw kind. Dit proces biedt iedereen inzicht in de capaciteiten van jouw kind en identificeert de ondersteuning die nog nodig is op school, thuis en in de vrije tijd. Alle verzamelde informatie wordt vervolgens verwerkt in een plan. Het resultaat is vaak niet alleen een verbetering van de ontwikkeling van jouw kind op school, maar ook in de thuissituatie en vrije tijd.

De samenwerking tussen verschillende partijen

In het kader van een onderwijs-zorg arrangement (OZA) bundelen ouders, het kind, onderwijs en jeugdhulp of zorg hun krachten. De partijen die bij de gesprekken met jou en de school betrokken zijn, kunnen variëren, variërend van het wijkteam tot gespecialiseerde jeugdhulp.

Wat deze samenwerking effectief maakt, is het gezamenlijk in kaart brengen van de behoeften van jouw kind door verschillende betrokkenen. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd en coherent beeld van de ontwikkeling en mogelijkheden van jouw kind. Dit proces verschaft inzicht in zowel de huidige vaardigheden als de nog benodigde ondersteuning op school, thuis en in de vrije tijd. De verzamelde informatie wordt opgenomen in een plan, met vaak positieve resultaten die niet alleen de schoolprestaties van jouw kind, maar ook de leefsituatie thuis en de vrijetijdsbesteding verbeteren.

Één kind één plan

Bij een onderwijs-zorgarrangement (OZA) staat het principe centraal: één kind, één plan. In dit plan worden de afspraken en doelen vastgelegd waarop zowel school als jeugdhulp of zorg gezamenlijk samenwerken. De ondersteuning voor jouw kind kan zich zowel op school als thuis en tijdens vrijetijdsactiviteiten manifesteren.

Soms wordt een OZA opgesteld voor individuele kinderen, terwijl het in andere gevallen kan gelden voor een groep kinderen met vergelijkbare ondersteuningsbehoeften. Het OZA is altijd maatwerk en kan worden toegepast voor kinderen in zowel het reguliere als het speciale onderwijs. Hierbij wordt flexibel ingespeeld op de specifieke behoeften van elk kind, waardoor een op maat gemaakt plan wordt gecreëerd voor een effectieve en gepersonaliseerde ondersteuning.

Schoolzorg aanbod

Wij hebben met zorg en toewijding drie onderscheidende trajecten ontwikkeld als onderdeel van ons Schoolzorg Aanbod. Deze trajecten zijn niet slechts programma’s; het zijn op maat gemaakte reizen die inspelen op de specifieke behoeften van elke jongere.

Schoolbuddy traject

(Voor jongeren die vastlopen op school)

In het Schoolbuddy Traject richten we ons specifiek op jongeren die wellicht tegen obstakels aanlopen in hun schoolcarrière. Wij begrijpen dat elke jongere zijn eigen unieke uitdagingen kent. Daarom hebben we dit traject ontworpen met één duidelijk doel voor ogen: het bieden van persoonlijke begeleiding op de plek die er het meest toe doet, namelijk op school.

Schoolbuddy+ traject

(Voor jongeren die zowel op school als daarbuiten vastlopen)

Het Schoolbuddy+ Traject is specifiek ontworpen voor jongeren die niet alleen op school, maar ook buiten de schoolmuren tegen uitdagingen aanlopen. Wij begrijpen dat de strijd die jongeren ervaren vaak niet beperkt blijft tot de klaslokalen. Het Schoolbuddy+ Traject is ontwikkeld om begeleiding te bieden op zowel school als daarbuiten.

Schoolready traject

(Voor jongeren die niet meer naar school gaan)

In het SchoolReady Traject stellen we samen met de jongere haalbare doelen op en bieden we individuele begeleiding om hun potentieel te ontsluiten. Onze kleinschalige aanpak zorgt voor een persoonlijke en betrokken ervaring, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een positieve basis voor verdere groei.

Partners en samenwerkingen