Diverse achtergronden

Onze jongeren komen uit diverse achtergronden en staan voor uiteenlopende uitdagingen. Of het nu gaat om gedragsproblemen, juridische kwesties, weerstand tegen school, instabiele thuissituaties, verstoorde dag- en nachtritmes, dreigende schooluitval, of uitsluiting vanwege incidenten, wij zijn er om hen te ondersteunen. De diversiteit van onze doelgroep vormt de basis van onze inclusieve aanpak.

Wij begeleiden jongeren die vastlopen op school, maar ook jongeren die om verschillende redenen niet naar school gaan of willen. Onze doelgroep is niet alleen op zoek naar academisch succes, maar ook naar persoonlijke groei en zelfstandigheid. Daarom bieden wij modules aan zoals ondernemerschap en marketing, waarin zij vaardigheden ontwikkelen die hen voorbereiden op een zelfstandige toekomst.

Vier categorieën 

Wij streven naar een inclusieve en persoonlijke aanpak, waarbij we onze jongeren verdelen in vier specifieke doelgroepen om gerichte ondersteuning te bieden. Deze doelgerichte benadering erkent de unieke uitdagingen waarmee jongeren te maken hebben en stelt ons in staat om maatwerktrajecten te ontwikkelen die aansluiten bij hun specifieke behoeften.

Jongeren die op school vastlopen, ervaren obstakels en uitdagingen die hun leerproces belemmeren. Deze groep kan te maken hebben met diverse problemen, variërend van leerproblemen tot sociaal-emotionele kwesties. Onze specifieke begeleiding, gericht op het stabiliseren en verbeteren van hun onderwijservaring, vindt plaats op school, waar we samen met hen werken aan het overwinnen van de hindernissen die ze tegenkomen.

> Lees meer over het Schoolbuddy traject

Jongeren die zowel op school als daarbuiten vastlopen, ervaren uitdagingen die hun persoonlijke en educatieve ontwikkeling beïnvloeden. Deze groep kan te maken hebben met diverse problemen, variërend van persoonlijke obstakels tot leergrenzen. Onze specifieke begeleiding, gericht op het bevorderen van integrale groei, vindt plaats op school en daarbuiten. Hier werken we samen met hen aan het overwinnen van hindernissen en het stimuleren van hun totale welzijn.

> Lees meer over het Schoolbuddy+ traject

Jongeren die niet meer naar school gaan, vinden bij ons nieuwe kansen buiten het traditionele schoolsysteem. Op onze locatie bieden we een stimulerende omgeving waar zij individuele begeleiding ontvangen en zich voorbereiden op een zelfstandige toekomst. Wij richten ons op persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en inspireren zelfmotivatie, nieuwsgierigheid, en een positieve leerhouding. Ons doel is om deze jongeren te ondersteunen bij het ontdekken van hun potentieel en hun weg terugvinden naar onderwijs.

> Lees meer over het Schoolready traject

Jongeren die terugkeren na detentie, ontdekken bij ons een nieuwe start en perspectieven voor een hoopvolle toekomst. Op onze locatie creëren we een ondersteunende omgeving waar zij specifieke begeleiding ontvangen om de overgang van detentie naar de samenleving soepel te maken. We leggen de nadruk op individuele trajecten, waarbij we rekening houden met hun unieke behoeften en uitdagingen. Door te focussen op herstel, zelfontplooiing en de ontwikkeling van praktische vaardigheden, streven we ernaar deze jongeren te empoweren en hen te helpen bij de opbouw van een positieve en zelfstandige toekomst. 

> Lees meer over het School Re-integratie Traject

Voor elke doelgroep een ander traject

Wij bieden maatwerkbegeleiding met drie specifieke trajecten, elk ontworpen om te voldoen aan de unieke behoeften van onze diverse doelgroepen.

> Lees meer over onze trajecten

Partners en samenwerkingen