Missie & visie

Wij streven we ernaar een betekenisvolle rol te spelen in het leven van jongeren. Onze missie en visie vormen de essentie van onze inzet. Op deze pagina delen we niet alleen onze doelen, maar ook de diepgewortelde overtuigingen die ons leiden bij het ondersteunen en inspireren van jongeren.

Onze missie

Onze missie is om jongeren te empoweren, hen te helpen een startkwalificatie te behalen, en hen te inspireren tot zelfstandigheid voor een positieve toekomst.

Wij richten ons op de ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs bij gedragsuitdagingen en andere factoren die kunnen leiden tot dreigende uitval op school. Of het nu gaat om invloeden van buitenaf, een onstabiele thuissituatie, druggebruik, betrokkenheid bij criminaliteit, een ongezonde leefstijl of gebrek aan structuur, wij bieden maatwerkbegeleiding om jongeren te helpen deze uitdagingen te overwinnen.

Onze benadering is gebaseerd op een onvoorwaardelijke acceptatie van de persoon, terwijl we de daad durven af te keuren. Wij zijn laagdrempelig en staan naast de jongeren om hen te ondersteunen bij hun schooltraject. Eerlijkheid en transparantie vormen de kern van onze werkwijze, waarbij we out-of-the-box denken zolang het bijdraagt aan het behalen van de gestelde doelen voor onze jongeren.

Met het uiteindelijke doel voor ogen, hopen wij jongeren te motiveren om zelfstandig hun school succesvol af te ronden. Wij streven ernaar om hun horizon te verbreden door modules aan te bieden in grafisch ontwerp, ondernemerschap, marketing en kleding bedrukking. Daarnaast willen we jongeren een spiegel voorhouden, zodat ze zichzelf leren kennen, inclusief hun kwaliteiten en valkuilen. We streven ernaar hen te empoweren om hun kwaliteiten positief in te zetten.

Visie

Bij Schoolzorg streven we naar een toekomst waarin elke jongere, ongeacht de uitdagingen die zij tegenkomen, de mogelijkheid heeft om niet alleen op leerzaam vlak, maar ook persoonlijk te groeien.

Jongeren verdienen kansen

We koesteren een visie waarin elke jongere de kans krijgt om zijn of haar volledige potentieel te bereiken. Dit omvat niet alleen het succesvol afronden van het onderwijs, maar ook het ontwikkelen van levensvaardigheden en zelfbewustzijn.

Inclusieve ondersteuning

We streven ernaar een inclusieve omgeving te creëren waarin diversiteit wordt omarmd en waar elke jongere, ongeacht hun achtergrond, zich gehoord, gezien en gesteund voelt.

Horizonnen verbreden

Onze visie omvat het verbreden van de horizon van jongeren door hen verschillende modules aan te bieden. Hierdoor willen we hen inspireren, hun interesse wekken en hen de kans geven om hun passies te ontdekken.

Leren reflecteren

We hopen jongeren een spiegel voor te houden, zodat ze zichzelf beter leren kennen, inclusief hun kwaliteiten en valkuilen. Door zelfreflectie aan te moedigen, willen we hen in staat stellen hun kwaliteiten positief in te zetten voor hun eigen groei en voor de maatschappij

Partners en samenwerkingen