Één team één taak

Bij Schoolzorg omarmen we het principe van “Eén Team, Eén Taak” als leidend beginsel. Deze benadering is geen simpele uitspraak, maar een filosofie die ons team definieert en onze missie vormgeeft. Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van eenheid en diversiteit in ons team de sleutel is tot het bieden van hoogwaardige ondersteuning aan onze doelgroep

Diverse specialiteiten

Ons team omvat individuen met een rijke verscheidenheid aan ervaringen en specialisaties. Van experts in het speciaal onderwijs tot doorgewinterde professionals uit de jeugdhulpverlening en gesloten woongroepen, en ondernemers met een achtergrond in de publieke sector. Deze diversiteit stelt ons in staat om elk traject vanuit meerdere perspectieven te bekijken, waardoor we flexibel en innovatief kunnen zijn in onze benadering. 

Kennis van de jongerencultuur

Onze begeleiders zijn bedreven in het opbouwen van persoonlijke banden en het begrijpen van de unieke kenmerken van jongerenculturen. Door deze individuele connectie kunnen we niet alleen de academische behoeften, maar ook de culturele nuances van elke leerling volledig begrijpen.

Het begrip van jongerencultuur binnen ons team stelt ons in staat om begeleiding te bieden die niet alleen afgestemd is op academische doelen, maar ook rekening houdt met de culturele context van elke leerling. Wij geloven dat effectieve begeleiding pas plaatsvindt wanneer deze wordt ingebed in de leefwereld van de jongeren.

Onze professionals zijn niet alleen SKJ-gekwalificeerd; ze gaan verder dan de standaardeisen. Hun toewijding aan de missie om jongeren te ondersteunen is wat hen drijft. Ze hebben niet alleen de benodigde kwalificaties, maar ook een diepgewortelde passie om impactvolle veranderingen teweeg te brengen in het leven van jongeren. 

Gedreven door een gezamenlijke missie om jongeren te helpen, beschikken zij over specifieke kennis en uitgebreide ervaring. Of het nu gaat om ambulante begeleiding of ondersteuning in gesloten settings, onze professionals hebben bewezen te kunnen omgaan met jongeren met diverse achtergronden.

De onderwijservaring van onze professionals geeft ons een uniek inzicht in de verwachtingen van scholen. Wij begrijpen niet alleen het curriculum, maar ook de sociale en emotionele uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd. Hierdoor kunnen wij onze ondersteuning nauwkeurig afstemmen op wat scholen verwachten, en tegelijkertijd inspelen op de individuele behoeften van elke jongere.

Wij fungeren als brug tussen scholen en jongeren, waarbij we de verwachtingen van scholen vertalen naar kansen voor individuele jongeren. Door deze onderwijservaring begrijpen wij niet alleen wat er wordt gevraagd, maar kunnen we dit vertalen naar haalbare doelen en stappen voor de jongeren die wij begeleiden.

Binnen ons team hebben wij professionals met waardevolle ervaring uit het bedrijfsleven. Deze achtergrond stelt ons in staat om niet alleen te focussen op het educatieve aspect, maar ook om een brug te slaan naar het leven na het onderwijs. Wij begrijpen wat er wordt verwacht wanneer jongeren op eigen benen moeten staan en zorgen voor hun eigen inkomen.

Door onze ervaring uit het bedrijfsleven te integreren, vertalen wij praktische kennis naar concrete kansen voor jongeren. Of het nu gaat om het begrijpen van zakelijke principes, het ontwikkelen van marketingstrategieën, of het verkennen van ondernemerschap, wij bieden jongeren de tools die ze nodig hebben om met vertrouwen de volgende fase van hun leven in te stappen.

Partners en samenwerkingen