De werkwijze

Wij erkennen de unieke aard van elke jongere, en daarom zetten wij in op maatwerk. Hoewel we als organisatie veel kunnen bereiken, geloven we dat samenwerking de sleutel is tot nog grotere successen. Daarom is het actief opzoeken van samenwerking een essentieel aspect van onze aanpak.

Onze benadering is gestructureerd en gefaseerd, met als doel jongeren niet alleen te ondersteunen bij hun huidige uitdagingen, maar hen ook rustig en zelfverzekerd te begeleiden naar een toekomst vol mogelijkheden. Met een creatieve mindset en een uitgebreid netwerk van expertise zetten we ons in om jongeren te begeleiden tijdens hun unieke reis in het onderwijs en hun persoonlijke ontwikkeling.

Gefaseerde route

Wij bewandelen samen met de jongere een gefaseerde route, bestaande uit drie cruciale hoofdstappen: Entreefase, Groeifase en Uitstroomfase. Elke fase is zorgvuldig ontworpen om de jongere te ondersteunen en begeleiden op zijn unieke reis in het onderwijs. Laten we eens kijken naar de verschillende onderdelen van elke fase:

In de aanvang van ons begeleidingstraject leggen we de fundamenten door een vertrouwensband op te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Samen analyseren we de behoeften en brengen we de uitdagingen in kaart, wat een stevige basis creëert voor verdere begeleiding.

In deze fase werken we nauw samen met een ervaren orthopedagoog om een plan van aanpak te ontwikkelen dat specifiek is toegespitst op de individuele behoeften van de jongere. Dit plan wordt uitgebreid besproken, met de focus op gerichte stappen en ondersteuning. Deze gestructureerde aanpak is ontworpen om de jongere effectief te begeleiden op zijn weg naar persoonlijke groei en succes in het onderwijs.

Tijdens de groeifase werken we samen met de jongere aan specifieke hoofddoelen, waarbij we doelgericht streven naar concrete resultaten. In deze fase verfijnen we gezamenlijk de doelen en reiken we handvatten aan, zodat de jongere bewuster aan de slag kan met zijn persoonlijke doelen.

Met een toekomstgerichte benadering oriënteren we ons samen met de jongere op wat komen gaat, waarbij we kijken naar de vervolgstappen om hem volledig te laten meedraaien op school. Deze fase is cruciaal in de individuele begeleiding, waarbij we gezamenlijk werken aan de persoonlijke groei en het succes van de jongere in het onderwijs.

In de uitstroomfase ondersteunen we de jongere bij het aanmelden op een school of het maken van afspraken met zijn huidige school om hem weer (gedeeltelijk) te laten meedraaien in het reguliere schoolsysteem. Gedurende deze fase schalen we de begeleiding geleidelijk af, waarbij we de jongere meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven, totdat hij volledig zelfstandig naar school kan gaan.

Als aanvulling op dit proces ontvangt de jongere een strippenkaart met 3 strippen, die één jaar geldig is. Deze strippenkaart biedt de jongere de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning op momenten dat hij voelt dat het moeilijk gaat.

Krachten bundelen

In het kader van onze begeleiding bundelen wij, samen met ouders, de jongere, onderwijs, en jeugdhulp of zorg, onze krachten. Wij geloven in een effectieve samenwerking waarbij verschillende betrokken partijen, gezamenlijk de behoeften van de jongere in kaart brengen.

Wat deze samenwerking zo krachtig maakt, is dat wij gezamenlijk de behoeften van de jongere analyseren. Dit leidt tot een gedetailleerd en coherent beeld van de ontwikkeling en mogelijkheden van de jongere. Hierdoor krijgen wij inzicht in zowel de huidige vaardigheden als de benodigde ondersteuning op school, thuis en in de vrije tijd. De verzamelde informatie wordt vervolgens verwerkt in een plan, waarbij positieve resultaten vaak niet alleen de schoolprestaties van de jongere verbeteren, maar ook de leefsituatie thuis en de vrijetijdsbesteding positief beïnvloeden. Onze gezamenlijke inspanningen streven ernaar om een holistische ondersteuning te bieden die de algehele ontwikkeling van de jongere bevordert.

Partners en samenwerkingen